[spmarket 1]$2 Billion and Counting[/spmarket][spmarket 2]$2 Billion and Counting[/spmarket]

Originally posted on Spotify Blog:

[spmarket 1]

- A blog post written by Daniel Ek (@eldsjal)

Taylor Swift is absolutely right: music is art, art has real value, and artists deserve to be paid for it. We started Spotify because we love music and piracy was killing it. So all the talk swirling around lately about how Spotify is making money on the backs of artists upsets me big time. Our whole reason for existence is to help fans find music and help artists connect with fans through a platform that protects them from piracy and pays them for their amazing work. Quincy Jones posted on Facebook that “Spotify is not the enemy; piracy is the enemy”. You know why? Two numbers: Zero and Two Billion. Piracy doesn’t pay artists a penny – nothing, zilch, zero. Spotify has paid more than two billion dollars to labels, publishers and collecting societies for distribution to…

Visa källa 3 532 fler ord

En riktigt bra patientbroschyr från Danmark

Originally posted on 7H33 Aorta Dissektion:

I Danmark är man också duktig på bra information kring Aortadissektion. Här en publikation på nätet på Danska riktad till oss som är sjuka i Aorta Dissektion och våra familjer, från OUH Odense Universitetshospital.

odense aorta dissektion

Den tar utgångspunkt i oss som HELA människor – den trasiga intiman i aortan och medicinsk fakta är endast en liten del. Det handlar mycket mer om hur vi som är sjuka kan påverka vår situation – kost – träning – psyke – mm mm. Läs den om du inte redan gjort det. (klicka här)

Visa källa

Projekt fotobok

Originally posted on 7H33 Aorta Dissektion:

Idag påbörjade jag ett litet projekt med att samla ihop naturbilder fotograferade av överlevare med Aorta Dissektion typ A. Om det blir bra så tänkte jag låta trycka dels någon almanacka med foto, och en fotobok med naturbilder från olika delar av världen. Vi får se hur det går.

image

Visa källa

Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien invalda i Riksföreningen Sällsynta Diagnoser

Originally posted on 7H33 Aorta Dissektion:

Vår sällsynta sjukdom Aorta Dissektion, och vi som lever med den (vår patientförening) har igår blivit invalda som patientförening hos Riksföreningen Sällsynta Diagnoser. Detta är ett viktigt steg för oss som överlevt och lever med sjukdomen, då vår sjukdom inte finns med på Socialstyrelsens lista över ovanliga sjukdomar. Det innebär att personal på försäkringskassa, sjukhus mm – inte får en samstämmig information om sjukdomen från Socialstyrelsen.

14663508_ml

Vi har tidigare varit i kontakt med Socialstyrelsen, och dom har lovat ta upp frågan om att kanske få med vår diagnos på listan över sällsynta sjukdomar. Att vår patientförening Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien – nu blivit invald i Riksföreningen Sällsynta Diagnoser – är ett stort steg i rätt riktning för att göra vår sjukdom mer känd – även officiellt vid sidan om allt tjat här på facebook och denna blogg. (läs mer)

PS: bilden är köpt på bildsidan 123rf.com

Visa källa

Ny svensk hemsida om sjukdomen Aorta Dissektion

Originally posted on 7H33 Aorta Dissektion:

Hemsidan AortaDissektion.com är en svensk hemsida som är ett privat initiativ av mig (Timo Söderlund), att öka informationsutbudet kring den sällsynta sjukdomen Aorta Dissektion Typ A.

Sidan kan inte användas för medicinska råd, utan skall ses som en länksamling med länkar som antingen kan hjälpa människor med sjukdomen att finna andra med samma sjukdom, eller länkar till mer information kring sjukdomen för den som söker mer information.

22616056_l

Jag har ingen som helst medicinsk kunskap, utan har sammanställt saker jag lärt mig de två år jag själv varit sjuk i Aorta Dissektion Typ A. Jag har också tagit med länkar till sidor jag själv tycker ger en bra information kring denna okända sjukdom.

PS: bilden är köpt från bildsidan 123rf.com

Visa källa

Aortic Warriors informerar om Aorta Dissektion

Timo Söderlund:

Aortic Warriors informerar om Aorta Dissektion

Originally posted on 7H33 Aorta Dissektion:

I USA arbetar människor varje vecka med att på gräsrotsnivå åka runt och informera om sjukdomen Aorta Dissektion, under den gemensamma logotypen ”Aortic Warriors”.

Aortic Warriors TM logo

Aortic Warriors TM logo

Peter Tsai som överlevt AD typ A, är eldsjälen bakom denna gräsrotsrörelse. Här en film från Youtube tagen den 5:e oktober, då Aortic Warriors tillsamman med en lokal Marfans förening höll information om sjukdomen. I filmen som är på Engelska (15 minuter) intervjuas människor med Marfans som också drabbats av Aorta Dissektion.

Aortic Warriors mål är att genom kommunikation och information minska den initiala dödligheten från den av dem angivna nivån 80%, till 20% och därmed rädda liv.

Visa källa

Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien first time in the Media

Timo Söderlund:

Aorta Dissektion Föreningen Skandinavien first time in the Media

Originally posted on 7H33 Aorta Dissektion:

There is always a first time for everything. Today, four days after having participated to found the non-profit patients association, our friend Stefan Manning hits the head-lines in a great article in the swedish tabloid press.

stefan manning aortic warrior

Please note that Stefan is dressed in the Warrior t-shirt (by Peter Tsai and the ”Aortic Warriors” concept from California USA). The article is about the launch of Stefans new book at the national bookfair this weekend, and about our new Skandinavian association for Aortic Dissection Survivors in Scandinavia.

stefan manning bokExcellent & congratulations Stefan to a great first media impact! Horray !

Visa källa