Global Event List (GEL) Aortic Dissection Awareness Day September 19

Aortic Dissection Awareness Day September 19

This is the official Global Event List (GEL) for Aortic Dissection Awareness Day September 19

Aortic Dissection Awareness Day September 19 explain logos Aortic Dissection Awareness Day September 19

DENMARK

Event: The 4th Nordic Conference on Rare Diseases

Date: The conference will be held on the 19th -20th of September 2016

Place: Copenhagen Denmark, Europe

Arranged by: Danish Board of Social Services in cooperation with the Danish Health Authority, The Nordic Rarelink Group and The Nordic Council of Ministers.

Note: The conference should contribute to sharing the knowledge which exists in the Nordic countries on rare diseases and interdisciplinary issues. Also, the conference aims to facilitate cooperation between the Nordic countries. The conference addresses practitioners working in the field of rare diseases within the social sector and the health sector. During the event the Scandinavian patient organisations for Rare Aortic Diseases (Aortadissektion Föreningen Skandinavien) will hold a short speech about how they founded a real life…

View original post 277 fler ord

Download Aortic Awarness Material

Aortic Dissection Awareness Day September 19

We have made all material for Aortic Dissection Awareness Day – FREE – for all friends all over the globe. Our material can only be used for nonprofit use to create awareness around our rare diseases of the aorta like aortic dissection and aortic aneurysm. It can never be used in combination with moneycollection or sales of stuff. The material may not be sold.

printshop awareness day 1For you who want to download an print on your own printer or bring it to your local printshop to get more copies of flyers or posters we have made folders on Google Drive – from where you easily can download your own national material.

For you who want…

View original post 18 fler ord

What day is September 19

Aortic Dissection Awareness Day September 19

September 19 is the global Aortic Dissection Awareness Day.

USA COWBOY sept 19 day

This year, 2016, it will be on a Monday, 2017 a Tuesday, 2018 a Wednesday, 2019 a Thursday, 2020 a Saturday, 2021 a Sunday and 2022 again on a Monday.

View original post

Ny sida för Aortic Dissection Awareness Day September 19

7H33 Aorta Dissektion

Det har skapats en ny wordpress sida för Aortic Dissection Awareness Day September 19

Aortic Dissection Awareness Day September 19 happy Aortic Dissection Awareness Day September 19 happy

Intresset för Aortic Dissection Awareness Day – September 19 – växer snabbt över hela jordklotet.

three in family good dayRedan några månader efter att facebooksidan för aortadissektionsdagenskapades, är det över 800 personer från över 20 länder som följer den.

View original post

Snöleoparden vald att representera aortadissektion dagen

7H33 Aorta Dissektion

Diagnosbärarna i världens första och sannolikt fortsatt enda ideella patientförening för sällsynta aortasjukdomar så som AAA (abdominellt aortaaneurysm), AA (aortaaneurysm) och AD (aortadissektion) ”Aortadissektion Föreningen Skandinavien” har tillsammans utsett Snöleoparden till ”sitt” djur för diagnoserna AA, AAA och AD (och relaterade sällsynta aortasjukdomar).

panthera unica 2 ad sidan

Grattis till allesammans som kom med så fina förslag – allt från kameleonten, örnen, elefanten, lejonet, katten, kobran mm – alla med lysande motiveringar.

Snöleoparden valdes med motiveringen att det är ett sällsynt rovdjur, som inte kan ryta, och som därmed är ”tyst och farlig/dödlig” – två saker som hänger ihop med diagnoserna i patientföreningen. Dels är diagnoserna sällsynta, och de som överlevt att insjukna i dessa diagnoser akut är än mer sällsynta. Dessa aortasjukdomar kallas på engelska för ”silent death” – vilket också kan symboliseras av detta vackra tysta rovdjur.

snöleopard bra dag ny blå

Att Snöleoparden dessutom lever ensam en stor del av sitt liv – kan…

View original post 64 fler ord

Aortic Dissection Awareness Day växer världen över

7H33 Aorta Dissektion

Aortadissektiondagen, September 19, som på engelska kallas Aortic Dissection Awareness Day, har vuxit snabbt sedan hösten 2015.

INDONESIA 2 GOOD DAY kopiera

I början på April 2016 så är det närmare 2.000 personer världen över som anslutit sig till den ideella rörelsen kring aortadissektion dagen.

explain logos

Inläggen på facebooksidan för aortadissektion dagen, läses av drygt 50.000 läsare varje vecka. Från alla kontinenter, och automatiskt översatt till drygt 20 språk.

USA COWBOY GOOD DAY

Läsare från länder som Indonesien, Brasilien, USA återfinns i sidans läsarstatistik i tusental varje vecka.

View original post